Administrasjon og ledelse 2020, Oslo, uke 12 - UTSATT til uke 43

Kurs, 19.10.2020-23.10.2020, Sør-øst

NY TENTATIV DATO 19 - 23 oktober 2020

Obligatorisk kurs (30t) for alle spesialiteter unntatt Allmennmedisin, Arbeidsmedisin og Samfunnsmedisin.

Når og hvor

Dato
19.10.2020-23.10.2020 
Klokkeslett
NY TENTATIV DATO! Kursstart mandag kl.10 - avsluttes fredag kl.13
Sted
Soria Moria Hotell
Voksenkollveien 60,
0790 Oslo
(NB! Se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering for å kunne gå inn ad hoc som seksjons- eller avdelingsleder i sykehus - og forstå betydningen av teambygging basert på komplementære ferdigheter.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 70

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Avdelingsleder/professor Dag Jacobsen, Akuttmedisinsk avdeling, OUS.

Andre opplysninger

De som ønsker å bo på Soria Moria må selv bestille plass.
Telefon:23222450 eller e-post: booking@soriamoria.no
NB! RegUt holder ikke noe rom.

Program


Mandag 16.3.2020
Ledelse & økonomi. Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen
 
10.00 Velkommen, praktiske opplysninger. Jacobsen.
10.10 Ledelse & teamwork. Overlege dr. med. Gudmund Nordby, LDS
11.00 Pause, kaffe.
11.15 Ledelse forts..
12.15 Lunsj.
13.15 Ledelse forts.
14.00 Pause, kaffe.
14.15 Økonomistyring i helsevesenet. Professor Kari Nyland, NTNU.
15.00 Pause, kaffe
15.15 Nyland forts.
16.00 Pause, frukt, kaffe
16.15 Nyland forts.
17.00 Pause, kaffe
17.15 Nyland forts..
18.00 Kursprøve – orientering. Jacobsen.
18.15 Slutt

19.30 Kursmiddag (bestilles på kurset senest før lunsj)

Tirsdag 17.3
Helsejus, psykisk helse & sentral helseledelse

Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen

08.30 Jus & helsejus. Førsteamanuensis & jurist Olav Molven, Diakonhjemmets høyskoler, Oslo
10.00 Pause, kaffe (flere).
11.30 Lunsj
12.15 Jus forts.
13.15 Pause, kaffe
13.30 Ledelse - erfaringer fra psykiatrien. Klinikkleder Kathinka Meirik, Helse Nord-Trøndelag.
14.15 Pause, kaffe.
14.30 Meirik forts.
15.15 Pause, kaffe.
15.30 Sentral helseledelse - prioriteringer. Departementsråd Bjørn Inge Larsen, HOD.
16.30 Slutt
 
Onsdag 18.3 
Pasientsikkerhet, ledelse & media

Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen

08.30 Pasientsikkerhet - et lederansvar. Overlege Øystein Flesland, Helsedirektoratet.
09.30 Pause, kaffe.
09.45 Flesland forts.
10.30 Pause, kaffe.
10.45 Ledelse. Professor emeritus Ole Berg, UiO
11.30 Lunsj
12.30 Berg, forts.
13.15 Pause, kaffe
13.30 Håndtering av media. Kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem, HSØ
14.15 Pause, kaffe.
14.30 Solem forts.
15.15 Pause, kaffe
15.30 Praktisk helsejus – et lederperspektiv. Jacobsen.
16.30 Slutt.

Torsdag 19.3
Ledelse, sosiale medier, feil & endringsledelse.

Møteleder: Ihle-Hansen/Jacobsen

08.30 Seksjonsledelse – mellom barken og veden? Seksjonsleder/overlege PhD Hege Ihle-Hansen, OUS.
09.45 Pause, kaffe
10.00 Sosiale medier – en utfordring også i Helsevesenet? Avdelingsdirektør Audun Solberg, Schibsted News Media.
10.45 Pause, kaffe
11.00 Solberg forts.
11.30 Lunsj
12.30 Ledelse - når noe går galt. Jacobsen.
13.15 Pause, kaffe.
13.30 Jacobsen (forts).
14.30 Pause, kaffe
14.45 Endrings- og sykehusledelse. Sykehusdirektør Øyvind Graadal, Innlandet
15.30 Pause, kaffe,
15.45 Graadal, forts.
16.20 Slutt 

Fredag 20.3
Etikk

Møteleder: Ihle-Hansen

8.30 Etikk & prioriteringer i medisinen. Professor dr. med. Trond Markestad, Haukeland Universitetssykehus.
Pause, kaffe (flere)
10.30 Etikk forts.
12.00 Kursprøve. Oppsummering - kursevaluering. Ihle-Hansen.
13.00 Lunsj/Avreise 

Fant du det du lette etter?