Administrasjon og ledelse 2019, Oslo, uke 39

Kurs, 23.09.2019-27.09.2019, Sør-øst

Anbefalt/Obligatorisk kurs (30t) for alle spesialiteter unntatt Allmennmedisin, Arbeidsmedisin og Samfunnsmedisin.

Når og hvor

Dato
23.09.2019-27.09.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl.10 - avsluttes fredag kl.13
Sted
Soria Moria Hotell
Voksenkollveien 60,
0790 Oslo
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.05.2019 

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering for å kunne gå inn ad hoc som seksjons- eller avdelingsleder i sykehus - og forstå betydningen av teambygging basert på komplementære ferdigheter.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl. lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 70

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Avdelingsleder/professor Dag Jacobsen, Akuttmedisinsk avdeling, OUS.
UXDAJA@ous-hf.no

Andre opplysninger

De som ønsker å bo på Soria Moria må selv bestille plass.
Telefon:23222450 eller e-post: booking@soriamoria.no
NB! RegUt holder ikke noe rom.

Program

Mandag 23.9.19 - Ledelse & media
Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen

10.00 Velkommen, praktiske opplysninger. Jacobsen.
10.10 Ledelse & teamwork. Avdelingsoverlege dr. med. Gudmund Nordby, LDS
11.00 Pause, kaffe.
11.15 Ledelse forts..
12.15 Lunsj.
13.15 Ledelse forts.
14.00 Pause, kaffe.
14.15 Pasientsikkerhet - et lederansvar. Overlege Øystein Flesland, Helsedirektoratet.
15.00 Pause, kaffe
15.15 Flesland forts.
16.00 Pause, frukt, kaffe
16.15 Håndtering av media. Kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem, OUS
17.00 Pause, kaffe
17.15 Media, forts..
18.00 Når noe går galt (I). Jacobsen.
18.30 Slutt 
 
Tirsdag 24.9.19 - Ledelse i praksis 
Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen

08.30 Sentral helseledelse - prioriteringer. Departementsråd Bjørn Inge Larsen, HOD.
09.40 Pause, kaffe.
09.50 Ledelse og konfliktløsning. Seksjonsleder leger Bjørn Atle Bjørnbeth, OUS.
10.35 Pause, kaffe.
10.50 Bjørnbeth forts.
11.35 Lunsj
12.30 Endringer i lege/lederrollen – en utfordring for deg som lege og leder? Professor emeritus Ole Berg, UiO.
13.15 Pause, kaffe
13.30 Berg forts.
14.15 Pause, kaffe.
14.30 Praktisk helsejus – et lederperspektiv. Jacobsen
15.30 Pause, kaffe.
15.45 Når noe går galt (II) Jacobsen.
16.30 Slutt.
 
Onsdag 25.9.19 - Økonomi & poliklinikk
Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen

08.30 Økonomistyring i helsevesenet. Professor Kari Nyland, NTNU.
10.00 Pause, kaffe.
10.15 Økonomi forts.
11.30 Lunsj
12.30 Nyland forts.
14.15 Pause, kaffe
14.30 Ledelse og organisering av poliklinisk virksomhet - erfaringer fra psykiatrien. Klinikkleder Kathinka Meirik, Trondheim..
15.15 Pause, kaffe
15.30 Meirik forts.
16.30 Slutt

Torsdag 26.9.19 - Jus i teori & praksis
Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen

08.30 Jus & helsejus. Førsteamanuensis & jurist Olav Molven, Diakonhjemmets høyskoler, Oslo
10.00 Pause, kaffe.
12.00 Lunsj
13.00 Jus gruppeoppgaver. Molven
14.45 Pause, kaffe.
15.00 Endrings- og sykehusledelse. Sykehusdirektør Øyvind Graadal, Innlandet
15.45 Pause, kaffe.
15.55 Graadal forts.
16.40 Slutt
 
Fredag 27.9.19 - Etikk 
Møteleder: Jacobsen/Ihle-Hansen

8.30 Etikk & prioriteringer i medisinen. Professor dr. med. Trond Markestad, Haukeland Universitetssykehus.
Pause, kaffe
10.30 Etikk forts.
12.00 Kursprøve. Oppsummering - kursevaluering. Jacobsen.
13.00 Lunsj/Avreise

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.