ADHD kurs 2020

Kurs, 16.03.2020-18.03.2020, Vest

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og avhengighetsmedisin.

Når og hvor

Dato
16.03.2020-18.03.2020 
Klokkeslett
Sted
Haukeland universitetssjukehus, Bikuben konferansesenter
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Opptak foretar fortløpende inntil maks antall er nådd. Personer som søker etter dette settes på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass.  

Info til ferdige spesialister

Dersom du skal melde deg på kurset og opplever at spørsmålene om tjenestetid og når du er ferdig spesialist ikke er relevante, sett inn et tegn i disse feltene og gå videre. På spørsmål om hvilken ordning du tar utdanning etter, velg overgangsordning, og skriv deretter inn informasjon i feltet "Andre opplysninger som kan være relevant i forhold til kursopptaket" - eks at du er ferdig spesialist, hvorfor du søker kurset e.l.

Kursavgift

Kr.5750,-  pr deltaker

Kursleder

Svein Skjøteskift

Emneliste

- epidemiologi i generell befolkning og blant personer med ruslidelser
- biologiske årsaksforhold og psykososial sårbarhet
- symptomer og funn, biologiske og psykologiske parametre
- komorbiditet og differensialdiagnoser
- nevropsykologisk utredning
- medisinsk utredning
- kartlegging, hva faller inn under legens område
- klinisk håndtering av pasientforløp i institusjon og poliklinikk – hva skjer når i praksis?
- medikamentell behandling, valg av preparat og dose, kriterier for oppstart og avslutning, urinprøvekontroll
- psykososial behandling; - individuelt, i familie, gruppe. Sosiale ferdigheter og psykologisk tilpasning
- presentasjon av kliniske problemstillinger, oppgaveløsning

Forelesere

-Gunn-Vivian Eide, overlege, Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus
-Anne Halmøy, overlege, Kronstad DPS, Haukeland universitetssjukehus
-Jarle Røneid Fehn, psykologspesialist, Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus
-Jan Haavik, professor dr.med, Universitetet i Bergen
-Svein Skjøtskift, overlege, Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus

Antall deltakere

30

Litteratur

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Andre opplysninger

Det blir avholdt kursprøve mot slutten av kurset

Program

Mandag 16.mars

09.30 – 10.00 Registrering
10.00 – 10.45 Etiologi, epidemiologi. Overlege Anne Halmøy
11.00 – 11.45 Diagnostikk: Bruk av vanlige symptomkartleggingsverktøy. Overlege Anne Halmøy
11.45 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Psykiatriske differensialdiagnoser og komorbiditet. Overlege Anne Halmøy
14.00 – 14.45 Psykiatriske differensialdiagnoser og komorbiditet. Overlege Anne Halmøy
15.00 – 15.45 Kasuspresentasjon, diskusjon. M.T. Overlege Svein Skjøtskift
16.00 – 16.45 Kliniske, nevropsykologiske implikasjoner. Psykologspesialist Jarle Fehn
17.00 – 17.45 Nevropsykologisk utredning. Psykologspesialist Jarle Fehn
17.45 – 18.00 Oppsummering

Tirsdag 17.mars

09.00 – 09.45 Prosedyrer i somatisk utredning og diagnostikk av rusavhengige med ADHD Overlege Gunn-Vivian Eide
10.00 – 10.45 Medikamentell behandling, oppstart, stabilisering, interaksjoner og kontrolltiltak Overlege Gunn-Vivian Eide
11.00 – 11.45 Medikamentell behandling, oppstart, stabilisering, interaksjoner og kontrolltiltak Overlege Gunn-Vivian Eide
11.45 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Ny kunnskap om biologiske mekanismer ved ADHD; implikasjoner for diagnostikk og behandling. Professor Jan Haavik, UiB
14.00 – 14.45 Kasuspresentasjon, diskusjon
15.00 – 15.45 Gruppearbeid ut fra oppgave, diskusjon
16.00 – 16.45 Psykologisk behandling av ADHD. Psykologspesialist Eva Marina Mørch
17.00 – 17.45 Psykologisk behandling av ADHD. Psykologspesialist Eva Marina Mørch
17.45 – 18.00 Oppsummering

Onsdag 18.mars

09.00 – 09.45 Pasient- og pårørendeopplæring. Overlege Svein Skjøtskift
10.00 – 10.45 Pegasusmodellen i behandling av ADHD. Psykologspesialist Gerd Blomhoff
11.00 – 11.45 Kombinert behandling av ADHD hos rusavhengige:
Utkast til nye prosedyrer for medikamentell behandling av rusavhengige med ADHD. Kst. overlege Kjell Arne Johansson og overlege Gunn-Vivian Eide
11.45 – 12.00 Oppsummering, avslutning
12.00 – 13.00 Lunsj

Fant du det du lette etter?