ADHD

Ny ordning: Anbefalt for LIS i Rus og avhengighetsmedisin

Læringsmål

Kurset skal dekke læringsmål RUS040  ADHD

Kursleder

Svein Skjøtskift

Kurspris

5100,- med forbehold om endringer

Emneliste

- epidemiologi i generell befolkning og blant personer med ruslidelser
- biologiske årsaksforhold og psykososial sårbarhet
- symptomer og funn, biologiske og psykologiske parametre
- komorbiditet og differensialdiagnoser
- nevropsykologisk utredning
- medisinsk utredning
- kartlegging, hva faller inn under legens område
- klinisk håndtering av pasientforløp i institusjon og poliklinikk – hva skjer når i praksis?
- medikamentell behandling, valg av preparat og dose, kriterier for oppstart og avslutning, urinprøvekontroll
- psykososial behandling; - individuelt, i familie, gruppe. Sosiale ferdigheter og psykologisk tilpasning
- presentasjon av kliniske problemstillinger, oppgaveløsning

Litteratur

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Andre opplysninger

Det blir avholdt kursprøve

Program

Offentliggjøres senere

Fant du det du lette etter?