Access-kirurgi

Kurs, 27.01.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (8t) for LIS i Karkirurgi.
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
27.01.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 08 - avsluttes kl 16:45
Sted
OUS Aker sykehus
Kirurugisk auditorium
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Spør oss om ledige plasser 

Målgruppe

Valgfritt kurs (8t) for LIS i BlodsykdommerGenerell kirurgiAllmennmedisinNyresykdommerHud- og veneriske sykdommerThoraxkirurgi

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om:
• Hvilke utredningsmetoder som egner seg til pasienter med kronisk venøs insuffisiens, og dermed hvem som må henvises til spesiale enheter for ytterligere utredning.
• Hvike behandlingsalternativer gir best langtidsresultater for varice og venøs legg-sår pasienter.
• Om bruk av CEAP klassifikasjonen hos pasienter med kronisk venøs insufficiens.
• Indikasjoner for rekonstruktiv dyp venekirurgi og endovaskulær behandling
• Indikasjoner for kateter basert trombolyse i dyp venetrombose
• Kompresjonsterapi og andre behandlingsalternativer for leggsår pasienter
• Indikasjon for dialysebehandling hos nyresvikt pasienter og valg av teknikk/metode for å skaffe adekvat tilgang
• Viktige aspekter med kirurgisk teknikk ved vaskulær tilgang, re-operasjon og komplikasjoner relatert til prosedyren
• Generelle prinsipper rundt nyretransplantasjon pasienter
Dette vil da gi en ajourføring innen flebologi, venekirurgi og vaskulær tilgang; spesielt når det gjelder utredningsmetoder og indikasjon til spesialiserte undersøkelser; behandlingsalternativer inkludert nye endovaskulære metoder. Kurset er lagt opp med innlegg på 10 og 20 minutter og 5 min. For spørsmål. I hver sesjon er det lagt opp tid til diskusjon. Foredragsholdere blir bedt om å berøre etiske aspekter i temaene der det er relevant. I tillegg til bruk av audio-visuelle midler og demonstrasjoner.

Kursavgift

NOK 3250,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kurskomite: Antonio Rosales (kursleder) anrosa@ous-hf.no, Helga Loose, Øystein H. Rognerud, Toril Raben, Karavdeling, Oslo Universitetssykehus, Aker, 0514 Oslo.

Program


0800 Registrering
0830-0835 Åpning av kurset: A. Rosales
Kronisk Venøs Insuffisiens (KVI)
0835-0840 Definisjon og klassifikasjon A. Rosales, OVS
0845-0905 Venefysiologiske undersøkelsesmetoder: fra klinikk til hemodynamiske metoder.
B Morken Sirk. Lab, OVS
0905-0914 Spørsmål/diskusjon
Kirurgisk behandling
0915-0930 Primær og Residiv varicekirurgi H Loose, OVS
0940-0955 Endovenøs behandling av varicer . K Mjåset OVS
0955-1005 Spørsmål/diskusjon
1005 Pause
1030-1045 Rekonstruktiv dyp venekirurgi (RDVK) Indikasjoner, resultater og fremtidsperspektiv. A. Rosales
1045-1100 Endovaskulær behandling av okklusiv Posttrombotisk syndrom. G Sandbæk, intervensjons radiolog
1100-1115 V. Subclavia trombose etiologi og behandling. Nyheim T OVS
11.15-1130 Spørsmål/Diskusjon

11.30 Lunsj

Venøs leggsår
1230-1245 Epidemiologi og differential diagnostikk K. Bergersen, dermatolog, OUS-RH
1245-1300 Lokal stell og andre aspekter i leggsårbehandling. K. Bergersen
1300-1315 Opprettelse av Nasjonal tjeneste i rekonstruktiv dyp venekirurgi. A. Rosales
1315-1330 Spørsmål/Diskusjon
Dyp venetrombose (DVT)
1330-1345 Diagnostikk: er farge Dupleks og pletysmografi nok? B Morken Sirk. Lab, OVS
1345-1400 Trombose profylakse, konvensjonell behandling med antikoagulasjon. Nye perorale antikoagulasjons medikamenter
HS Wik, Hematolog, OUS-RH
1400-1415 Kateter basert trombolyse behandling. Hva er nytt? Nils Einar Kløw
1415-1430 SpørsmålDiskusjon
1430-1500 Pause
Vaskulær tilgang
15.00 - 15.20 Dialysebehandling. Indikasjoner, alternativer. Morten Bækken
15.20 - 15.40 Sentrale katetere. Indikasjon, alternativer, komplikasjoner. T. Hagen
15.40 - 16.00 Accesskirurgi. Fistelalternativer, komplikasjoner. Toril Rabben
16.00 - 16.20 Nyretransplantasjon, en oversikt. Pål-Dag Line
1620-1640 Diskusjon og oppsummering
1645 Avsluttning



Fant du det du lette etter?